Kur'an'da, Tarihte Eş Cinsellik ve Cezası

LGBT Eş cinsellik, günah, haram ya da Lut halkı; ya da kutsal kitaplar ve dinin bu konudaki görüşü; yine farklı mezhep yorumları......

LGBT
Eş cinsellik, günah, haram ya da Lut halkı; ya da kutsal kitaplar ve dinin bu konudaki görüşü; yine farklı mezhep yorumları... Yani ciddi zaman harcayarak binlerce sayfalık kitaplar yazılmış. İnsanlık için önemli, yaşama evrene dair hiç bir şey binlerce yıldır bu şekilde hararetli tartışılmamış. Düşünün bu inanç din tartışmaları yerine, tuvalete girmeden cinsel ilişkiye kadar her detaya dini bir şekil vermek yerine 1000 yıl önce insanlar DNA’yı biliyor olsalardı ne olurdu? 1500 yıl önce şu anki modern tıp, genetik; modern fizik; modern kozmoloji bilimi ve evrim bilimi olsaydı ne olurdu? Belki yaşamın, ölümün, uzayın, gerçekliğin sırrını çözecektik... Oysaki lüks eşyalar, söhret, süslü ışıklı şehirler; birbirinden değerli objeler içinde birbirimizi ite kalka hem de bütün cinsel ayrımlarla öleceğimiz günü bekliyoruz...

 • [message]
  • Sümer
   • Eş cinsellerin huzur içinde yaşadığı toplum Sümer: 🌈
“Kadeşim” bu kelime Sümerliler zamanında kutsal mabetlerdeki eş cinsel erkeklere verilen admış. Tek tanrılı dinler başlamadan önce Sümer mabedlerindeki kutsal fahişelik görevini yapan erkekler de varmış. Eş cinsellik normal bir durum olarak karşılanırmış. İlahilerinde (Tanrıça İnanna’ya yazılan)

"Erkek olan kadınlar
Kadın olan erkekler
Önünden geçer, sana selam, der.
Kadın olan fahişeler,
Erkek olan fahişeler..."

(Muazzez İlmiye Çığ, Bereket Kültü ve Mabed Fahişeliği)

Gibi benzer anlatımlar ile bir zamanlar homofobik olmayan bir toplum varmış. Yine Yunanlılar olimpiyat müsabakalarına çıplak katılırlarmış. Yani akıllarında bir hinlik bir cin fikirlilik de yokmuş. Sadece penis ucundaki derinin baş tarafını "kynodesme" denen bir deri sicimle bağlanırmış. Yine çıplaklığı hiç sorun etmeyen yerliler de vardır.

Yine Lut

Lût’u da (peygamber gönderdik). Kavmine dedi ki: "Sizden önce insanlardan hiçbirinin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?" Çünkü siz, kadınları bırakıp da cinsel tatmin için erkeklere yanaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir topluluksunuz." Araf Süresi: 80-81. Ayetler.

Burada Lut halkından önce hiçbir insanın yapmadığı tabiri kullanılsa da aslında eş cinsellik Sümerlerde vardı ve mabetlerde bile Tanrılar adına yapılırdı. Eş cinsellik suç değildi. Ve Lut'tan önce de vardı... Ayet gerçekten de çok ilginç. Tabletler, yani bilim tam tersini söyleyerek eş cinselliğin tarihinin çok eskiye dayandığını ve doğal, olağan bir insanlık hali olarak karşılandığını söylüyor.


Gay Kiss

Turan Dursun Din Bu 3 kitap sayfa 14’ü okurken İbni abbastan aktarılan F. Razi tefsirinde bulunan bir paragraf almış. Lut halkı “arkalarını verenleri” başka milletlerden seçiyorlarmış ve evlilikler de normalmiş. Lut halkının meşhur helak olması meselesi ise aslında ilk olarak Tevrat’ta geçiyor. Allah, sadece eş cinselleri değil; hayvanları, kadınları, çocukları, bebekleri ile herkesi helak ediyor? Niye? Sonra sadece gay erkek eş cinsellerden bahsediliyor. Eş cinsellik sadece erkeklerle sınırlı değildir ki! Lezbiyenlerin, transseksüellerin vs. hükmü ne olacak! Lut halkı erkek eş cinsellerden oluşuyordu.  Sonra Tevrat’ta Lut’un kızları ile bir mağarada yatıp, kızlarını hamile bıraktığından da bahsediyor. Eş cinselliği lanetleyen Lut’un kızları ile yattığını hikaye ediyor. Kur’an’da ise suçlu suçsuz, bebek; çocuk; hayvan bitki; yaşlı demeden herkes helak ediliyor? Adalet nerede? Lut halkının helak söylencesindeki meleklerin şehri kanatları üzerinde göğe kaldırması ve yere bırakıp yerle bir etmesi gibi temalar Sümerlilerin Etana efsanesindeki kartal temasına da benziyor.( Muazzez İlmiye Çığ, Ortadoğu Uygarlık Mirası 2)

 • [message]
  • Süper bir bilimsel tartışma
   • Yaşama ve evrene dair bir şeyler yerine tartışılan konu: Eş cinsellik zina mıdır? Konusu. İşin içinden çıkamamışlar anlaşılan.

Eş cinsellik zina mıdır? Evet İslam Âlimleri, İslam Hukukçuları bunu da tartışmışlar. İfade aynen şu şekilde: Zina: Kesinlikle haram ve doğal olarak da şehvet kaynağı olacak nitelikte, 'ferc'in 'fere'e sokulması." (F. Râzî, eft-Tefsirul-Kebîr, 23/131.) (T. Dursun Din Bu 3. S. 8) (T. Tursun Din bu 3 s. 9-20)

İlginç olanı yasak ,lanetli, aşağıda yazacağım gibi ağır cezaları olan eş cinsel ilişki de zinadan sayılmış. Eş cinsellik, zina mı yoksa ceza gerektiren bir sapkınlık mı karar verememişler anlaşılan. Eş cinsellik zaten yasak ve cezası varsa (ki Kur'an'da ceza yazmaz) bir de zina suçu ile iş daha da tuhaflaşıyor. Kur’an’dan başka binlerce kural getirici var ve yaşamak mümkün değil. Her nefes alış için bir fetva var. Ve yine anüs (kıç deliği) vajina gibi cinsel organ sayılmış. Oysa kalçalar ve anüs boşaltım organıdır. Bunun bile tartışması din âlimlerince yapılmış. T. Dursun din Bu 3 kitabında bol bol örnek var. Oysa kalçalar cinsel organ olarak kabul edilmez. Hatta kalçaları göstererek protesto etmek, ya da muziplik yapmak da cinsel bir eylem sayılmaz. (Demon Morris, Çıplak Adam, Erkek Vücudu Üzerine Bir İnceleme)

 • [message]
  • Konumuz nekrofili ama bir farkla
   • Ölüyle Seks Zina mıdır? (Artık beynim error veriyor)
Hayvanlarla seks, delilerle seks zina sayılmıyor. Burada yine suçlu hayvan oluyor çünkü hayvan sahibi hayvanının cinsel bölgelerini bir örtüyle kapatmalıdır. Yine ergin olmayanların cinsel birleşmesi zina sayılmıyor. Ayrıca zina olması için şehvetli olacak ve diriye olacak, ölü ile olmayacak. Ölüyle seksi kim düşünür? Neden bunu bile düşünmüşler? Ergin olmayanların cinsel birleşmesi zina mıdır konusuna neden kafa yormuşlar? Başka konu mu yokmuş?  Düşünün bu kadar karmaşık ve hayvanları bile korumayan yorumlar arasında tek suçlu eş cinseller. Cinsellik konusu zaten tamamen çığırından çıkmış durumda ki eş cinsellik de bundan nasibini almış. Şimdi biz bu hükümlere nasıl güvenelim? Nasıl inanalım?


Lezbiyen Öpücük

 • [message]
  • Eş cinselliğin cezası
   • Medeni hukuktan, insan haklarından uzaklaşmak...

Yine eş cinsellere verilen cezalar var. Bundan önce şunu söyleyeyim ki Tevrat öncesinde özellikle Sümerlilerde cinsellik bir tabu değildir. Özellikle penis, bereketi simgeler. Erekte olmuş penis objeleri (şu anki dildolar, vibratörler ya da silikon fantezi yapma penisler gibi ama seks objesi değil onlar) bereket kültünde çok önemli yere sahip ve asla sapıklık olarak görülmüyor. Çıplaklık insanın en doğal hali...


Şimdi merhamet ve akıl dini İslam’da eş cinsellere verilen cezalarla bakalım. Yine haberlerde bazı uzak doğu Müslüman ülkelerinde, Afrika’daki müslüman ülkelerde eş cinsellere kırbaç cezalarının verildiğini okuyor, izliyoruz. Bazı melun orta doğu teröristleri de İslam âlimlerinin hükmünü uyguladıklarını varsayarak eş cinsel bireyleri ya yakarak ya da yüksek bir yerden atarak katlediyorlar. Kendi cinayetlerini, talanlarını, insanlıktan çıkarak yaptıkları terörü görmeyerek, akılları sıra adaleti uyguluyorlar... 

Oysa gerçek din sevgi dolu merhametli insanlar oluşturmaz mıydı? Medeni ve aydınlık zihinler için her yaşam değerlidir. 
Fıkıh kitaplarında belirtildiğine göre şu görüşler ileri sürülüyor:
 • Bu suçu işleyen kimse, yakılmalıdır!",
 • Bu suçu işleyen kimse, üzerine duvar yıkılarak öldürülmelidir!",
 • Bu suçu işleyen kimse, yüksek bir yerden tepesi üstüne dikilip ve taşla da bağlandıktan sonra atılarak öldürülmelidir."
(Bkz. Hidâye, 2/496; Dürer, 2/66.) Kimilerine göre de, bu işi işlemiş olan, "taşlanarak" öldürülmelidir. (Bkz. Kitabu 1-Fıkh, Ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa, 5/ 141 ve öt.; Tirmizî, Kitabu'l-Hudûd/24, 1456' no.lu hadis nedeniyle yer verilengörüşler.)
(T. Dursun Din Bu 3 S. 17)

İbn Abbas'tan, Peygamberin şöyle dediğini söylediği aktarılıyor:

- "Lût toplumunun yaptığı türden iş (eş cinsellik) yapan kimseleri bulduğunuzda, yapanı (aktif durumda olanı), 'kendisini yaptıran'ı (meful = pasif durumda olanı) öldürün!" (Bkz. Ebu Dâvûd, Kitabu'l- Hudûd/29, hadis no: 4462; Tirmizî, Kitabu'l-Hudûd/24, hadis no: 1456; İbn Mace, Kitabu’l-Hudûd/12, hadis no: 2561.)

Ebu Hureyre, Peygamberden, Lût toplumunun yaptığı türden iş yapanlar (eş cinseller) hakkında soru sorulduğunu ve Peygamberin de şu karşılığı verdiğini anlatır: -"Üstte olanı da, altta bulunanı da (aktifi de, pasifi de) 'recm’edin (öldürünceye dek taşlayın)!" (Bkz. Ibn Mace, Kitabu'l-Hudûd/12, hadis no: 2562.)

"Ta’zir (azarlama) cezası":
Ebu Hanife’ye ve onun görüşünü benimseyenlere göre, "livata" suçunu işlemiş olana verilmesi gereken ceza budur. "Suçlu, tevbe edene ya da ölene dek hapse atılmalıdır" diyenler de var. (Bkz. Fıkıh kitapları, örneğin, Hidâye, 2/496.)

Bu cezaları kabul etmek mi? Daha o kadar çıldırmadım 👎 Bu planlı ve bilerek adam öldürme suçudur. Hatta canavarca duygularla acımasızca insan öldürmeye teşebbüstür. Modern aydınlık beyinler bunu kabul etmez...

İçinden Çıkılamayan Bir Konu: Atom Altı parçacıklar neden bu kadar çok çeşitli, dermişim. Ama değil... Konu: 'dübür'den birleşmek caiz midir?

Ters ilişki: Kadınla "arkadan (’dübür’den) birleşmeler, bir başka deyişle "ters ilişki"ler de, "Lût toplumunun işi" ("livata"), yani "erkeğin erkekle cinsel ilişkisi" hükmünde görülür. (Bkz. Fıkıh kitapları, örneğin, Hidâye, 2/496.)
(T. Dursun Din Bu 3 S. 16)

Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza, istediğiniz gibi gelin. İstikbal için hazırlıklı olun, Allah’tan sakının. O’na hiç şüphesiz kavuşacağınızı bilin. Bunu, insanlara müjdele! (Bakara suresi, ayet: 223.)

Bu ayette anlatılmak istenenin ne olduğu konusu da İslam Alimlerince tartışılmış. Başka işleri yokmuş gibi... Acaba önden vajinaya girildiği gibi, arkadan yanaşarak yine vajinaya girmek mi kastedilmiş, yani pozisyon zenginliği yoksa anal ilişki de serbest mi? İşte içinden çıkılamayan bir konu da bu. İsteyen istediği gibi ''girer' bu ne din ne de inanç konusudur? Bu sekstir ya hu! Seks... Bari yatakta rahat bırakın  insanları. 7 milyar insanlık zaten çoğalacağı kadar çoğaldı...


Mesela insanlar ve cinler Allah'a ibadet için yaratılmıştır. Zariat Sürü 56. Ayette Allah böyle buyurur. Peki biz insanlar, çalışıp daha çok para kazanmak ve sevgisizlik dışında ne yapıyoruz? O zaman bedenimizi komple fıtrata aykırı kullanıyoruz? Bunun hükmü nedir? 

📣Yani bir matematik problemi, ya da evrenin sınır fiziği ya da sicim teorisini tartışmak yerine; inananın bir sonraki evrim aşamasını, bilinçli makineleri; insana bilincinin transferi gibi konular dururken anal ilişkiyi tartışmışlar...

Laik, medeni, zihinsel olarak aydınlanmış bireyler olmalıyız... Karanlıktan aydınlığa çıkıp insanlık olarak kendimizi geliştirip, hayalimiz olan ölümsüzlüğe ve sonsuz mutluluğa; barışa, huzura; sevgiye; bilimle ve zihinsel uyanışla ulaşacağız. Düşününce mantık hataları, sevgisizlik, karışıklıktan başka bir şey yoktur. Şimdi insanlar neden inansın? Kendini sevmeyen bir Tanrı, kendi hakkında acımasızca hükümlerin olduğu hadis kitapları, fetvaların olduğu bir din ve bir eş cinsel bireyi düşünün... İnanmak olanaksız... Cinsel ayrımları bırakalım bir insan olarak yaşamak bile zor...
YORUM YAZ

Ad

100,1,arşimet,1,aşk,1,Bilgisayar,1,dizi,1,dünya,1,Einstein,1,enigma,1,epub,1,Eş Cinsel,14,eşcinsel,4,Eşcinsellik,1,Etkili,1,evrim,1,film,14,Gay,21,Gay Film,4,Günah,3,Güney,1,H.G Wells,1,Helak,1,Homofobi,1,Homofobik,1,İndir,1,izle,14,İzle,15,Joaquin,1,Joker,1,kalkülüs,1,Karşılaştırma,1,Kişi,1,kitap,3,Kitapları,1,Kitaplık,1,Kore,1,Kuran,1,Lezbiyen,1,LGBT,6,LGBT-Film,25,Liste,1,Lut,1,Man,1,Müzik,2,Netflix,1,oku,2,Onur,1,Phoenix,1,Psikolog,1,Spotify,2,Tedavi,1,Tomass,1,Turing,1,Venedik,1,Xaviar Dolan,2,Yasam,3,yolculuk,4,Youtube,2,Yürüyüşü,1,Zaman,4,
ltr
item
Bir Uzaylı Astronotun Sitesi: Kur'an'da, Tarihte Eş Cinsellik ve Cezası
Kur'an'da, Tarihte Eş Cinsellik ve Cezası
https://4.bp.blogspot.com/-aY9brae4hTE/XVSDVFolKbI/AAAAAAAAAO0/dwO4tAiSqngtFwLLYkuo1HQSVxk2BS63wCK4BGAYYCw/s1600/heart-in-lgbt.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-aY9brae4hTE/XVSDVFolKbI/AAAAAAAAAO0/dwO4tAiSqngtFwLLYkuo1HQSVxk2BS63wCK4BGAYYCw/s72-c/heart-in-lgbt.jpg
Bir Uzaylı Astronotun Sitesi
https://www.uzazada.com/2018/09/kuranda-tarihte-es-cinsellik-ve-cezas.html
https://www.uzazada.com/
https://www.uzazada.com/
https://www.uzazada.com/2018/09/kuranda-tarihte-es-cinsellik-ve-cezas.html
true
4890972625327280957
UTF-8
Tümünü Yükle Herhangi bir içerik bulunamadı TÜMÜNÜ GÖR Devamını Oku Yanıtla Yanıtı İptal Et Sil Yazar Ana Dayfa SAYFALAR GÖNDERİLER Tümünü Gör Benzer İçerik ETİKETLER Arşiv SEARCH Tüm Gönderiler Eşleşen Sonuç Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Pazar PT Salı Çarş Perş Cum CT Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mart Nis Mayıs May Haz Aug Eyl Ekim Kas Ara Şimdi 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 haftadan fazla Takipçiler Takip THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Tüm Kodu Kopyala Tüm Kodları Şeç Kodların Tümü Kopyalandı Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content